ข้อกำหนดในการขอวีซ่าและการเข้าประเทศฟิลิปปินส์: จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันจำเป็นต้องใช้วีซ่าฟรีจำนวน 30 รายการสำหรับการเข้าประเทศ