สาธารณรัฐ Srpska เป็นส่วนหนึ่งของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรประมาณ 1,3 ล้านคน